Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Hyr en intäktschef

Det är inte ovanligt att våra konsulter tas in som interim management och får en aktiv del i implementeringen av förändringsarbetet och då framför allt när våra uppdragsgivare vill förstärka resurserna under kritiska perioder. Vi talar om fyra typiska fall;

  • Kommersiell chef
  • Chefspartner
  • Projektledare
  • Intäktscoach

Med en inhyrd intäktskonsult från Carrus säkras en naturlig kompetensöverföring till uppdragsgivarens egna organisation vilket i sin tur säkerställer en långsiktig och hållbar intäktsutveckling.

Läs mer om Intäktschef-att-Hyra här.

Eller testa oss på en gång – Provkör in Intäktscoach.