Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Lars Schauermann

Managing Partner

Lars Schauermann har en MBA från Stockholm School of Economics med inriktning på affärsutveckling och management.

Lars har under sina 20 år som managementkonsult varit verksam inom en mängd olika uppdrag och verksamhetstyper med uppdrag att utveckla affären. Gemensamt för uppdragen är också att de innehållit komplexa affärsanalyser och/eller större förändringsbehov.

Lars specialitet ligger framförallt inom tjänstesektorn med utveckling av erbjudande, organisation och operativa processer. Uppdrag som ofta inneburit att de strategiska målen kopplas ihop med den operativa vardagen.

Som tidigare VD, marknadsansvarig och som senior managementkonsult har Lars byggt upp en styrka i att förenkla, förklara och tydliggöra.

Tel: +46 (0) 708 300 929

Lars.Schauermann@Carrus.se