Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Max Hüttner

Senior Management Consultant

Max används av internationellt inriktade företag och av offentliga verksamheter när det finns behov att lyfta det arbete som leder till mera värde för pengarna. Max har bred och djup erfarenhet från ledande befattningar inom B2B och har genomfört mer än 200 uppdrag som konsult för fler än 100 företag inom många olika branscher. De operativa ansvaren har Max haft i företag som Sandvik, KostaBoda, LIC Ortopedi, FM-företaget Telereit, Bagheera & Haglöfs, John Mattsson Fastighet etc, samt som VD för managementkonsultföretagen Sevenco och Carrus.

Max långa erfarenhet av framgångsrika uppdrag, där han i operativa positioner skärpt pris- och intäktsarbetet, har gett honom en djup kunskap och förståelse för hur pris- och intäktsarbetet är sammankopplat med den övriga affärsverksamheten. Förutom anställningarna, inhyrningarna och konsultuppdragen har Max skrivit Boken om intäkter samt föreläser och debatterar företagens och de offentliga upphandlarnas förmåga att få ökade värden för pengarna – kompetenser som ofta ryms inom Price& Revenue Management.

Tel: +46 (0) 705 554 130

Max.Huttner@Carrus.se