Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Ulf Peck

Senior Management Consultant

Ulfs erfarenhet ligger främst inom internationell IT/Telekom- och skogsindustri. Arbetsrollerna har innefattat strategiskt såväl som operativt arbete med fokus på produkt- och tjänsteutveckling, prissättning och försäljning. En av Ulfs starkaste sidor är förmågan att skapa struktur och ordning i komplexa frågor, så att de kan diskuteras, lösas och kommuniceras på ett pedagogiskt sätt.

Tidigare tjänster inkluderar Ericsson (senioranalytiker inom global prissättning, senioranalytiker Competitive Intelligence och produktchef mobilsystem), Peck Consulting (VD och konsult inom BI).

Tel: +46 (0) 707 975 001

Ulf.Peck@Carrus.se