Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Mats Walberg

Senior Management Consultant

Mats har en civilekonomexamen från Handelshögskolan I Stockholm. Under sitt yrkesliv har han haft ledande befattningar med globalt marknadsansvar i flera internationella industriföretag. De senaste 10 åren har han arbetat som managementkonsult inom intäktsområdet och främst lett större förändringsprojekt inom affärsutveckling och organisation.

Mats har vid flera tillfällen varit inhyrd som marknads-ansvarig i internationella företag. Erfarenhetsmässigt har Mats en bred erfarenhet inom B2B, exempelvis inom kemi, skog, förpackningar och verkstad.

Tel: +46 (0) 708 854 850

Mats.Walberg@Carrus.se