Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Ericsson möter priskrig – Kontra med kundvärde!

    Har man en kundvärdestrategi, så ska man kunna hålla priskriget stången. När jakten på marknadsandelar blir viktigare än jakten på kundandelar, så ersätts kundvärde alltför lätt av det farliga mantrat ”priskrig”. Telekomjätten har under en lång period visat en stor skicklighet i att hålla marginalerna uppe. Olika strategier och en bra affärskultur tycks ofta ha […]

  2. Behöver ni högre intäkter 2012?

    Tänker ni höja priserna? Ni har svettats med budgeten, den osäkra efterfrågan, den höga prispressen och de ansträngda marginalerna. Ekonomichefen trycker på för prishöjning. ”Säg att vi höjer med 5% men backar för de tuffaste kunderna, så får vi kanske ändå in 2 – 3% mer – och det betyder mycket för lönsamheten!” Men det […]