Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Hemnets nya avgift – Rätt tänkt, men….

    På nytt byter ett företag intäktsbärare, men kunderna ser bara en kostnadshöjning! Så blir det varje gång man höjer priset,eller ändrar sättet att ta betalt, utan att koppla ändringen till värdet för kunden! Det är som om vi lever kvar med inflation. Den tid när kunderna förväntades svälja prishöjning eller andra förändringar ”… pga. inträffade […]