Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Category Archives: Intäktsbloggen

  1. Game Changer – tjänsten aktieanalys måste prissättas!

    Inom MIFID direktivet finns en tydlig ambition att få transparens i prissättningen mellan aktieanalys och affärstransaktion (Execution). Tidigare har priset för aktieanalysen ingått (bundlats) tillsammans med kostnaden för affärstransaktionen. Nu skall alltså dessa två brytas isär (unbundlas) och prissättas enskilt. Det som gör situationen intressant är att i den tidigare bundlade modellen var Execution mest […]

  2. Gunnar Brock: Från Cost+ till Value+ med Revenue Management och Kundvärde

    ”Även med ett decentraliserat affärs-och prisarbete, så har både styrelse och företagsledning ett stort ansvar!” Det betonar Gunnar Brock, en av Investors tyngre styrelseproffs, i Carrus senaste Intäktsbrev. Med erfarenhetet som koncernchef i bolag som TetraPak, AlfaLaval och Atlas Copco väger hans kommenterar om affärsstyrning tungt. Läs mer här. Visst – Konjunkturen kan vara svag, […]

  3. Gör guld av mjukvaran i dina produkter

    Ju mer funktioner och produktegenskaper som byggs in i mjukvara i apparater, maskiner och andra teknikprodukter, desto mindre betalt får en del av leverantörerna – trots att värdet ökar för kunderna! Företag inom telekom, som Ericsson och TeliaSonera, inom vård och sjukvård, som Getinge och Gambro, och inom industri, verkstad och entreprenad, som ABB, Volvo […]