Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult
  1. Råvarubolag förädlar inte intäkterna

    Efter en rad guldår, framför allt drivna av Kinas sug efter råvaror, visar nu råvarubolag som Boliden, SSAB, BE Group och Höganäs missräkningar i intjäningen. Se bland annat kommentarer i Dagens Industri. Till viss del kan det väl förklaras med tämligen klassiska svängningar i balansen mellan utbud och efterfrågan. Om det inte vore för att […]

  2. Gör guld av mjukvaran i dina produkter

    Ju mer funktioner och produktegenskaper som byggs in i mjukvara i apparater, maskiner och andra teknikprodukter, desto mindre betalt får en del av leverantörerna – trots att värdet ökar för kunderna! Företag inom telekom, som Ericsson och TeliaSonera, inom vård och sjukvård, som Getinge och Gambro, och inom industri, verkstad och entreprenad, som ABB, Volvo […]