Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Global prismodell

Bakgrund

Ett ungt, svenskt programvarubolag med en världsunik produkt med global efterfrågan vill ta steget att bli ett stort företag. Marknadsföring, försäljning och lönsamhet ska flerdubblas genom en ny strategi.

I samband med detta är prissättningen till slutkund en nyckelfaktor. Affärer genom mellanhänder måste också anpassas.

Lösning

Intäktskonsulter från Carrus går igenom företagets affärsplan, produkter, marknad och prissättning. Baserat på detta används Carrus metoder och erfarenheter från liknande affärer för att ta fram ett antal förslag och frågeställningar.

Dessa bearbetar uppdragsgivaren och Carrus tillsammans, bl.a. i två workshops som Carrus driver. Resultaten dokumenterar Carrus i en rapport. Den är utformad som den första versionen av en Pricing Policy & Guidelines.

Resultat

Uppdragsgivaren har fått fram nya färdiga prismodeller, prisobjekt och prisnivåer samt villkor för rabatter och andra IntäktsLäckage.

Prisets effekt på marginalerna och konkurrenskraften kan öka, samtidigt som intäkterna mångfaldigas.

Modellen för intäktsstyrningen stärker genomförandet av den nya strategin för affärer med slutkunder och mellanhänder.