Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Konsistent prissättning

Bakgrund

Ett stort kommunägt kommunikationsbolag vill få struktur på sina priser och förenkla prissättningen i enskilda affärer. Man har en bra bild av prisnivåerna, men det finns inte ett enkelt sätt att sätta priser som är konsistenta med andra affärer.

Lösning

Intäktskonsulter från Carrus går igenom företagets prissättning med uppdragsgivaren. Baserat på detta skapar vi tillsammans nya prismodeller för olika tjänster grundade på Carrus erfarenhet och metoder.

Carrus utvecklar en Excel-applikation som beräknar pris- och rabattnivåer så att prissättningen i både existerande och nya affärer blir konsistenta med varandra. Även prismodellerna dokumenteras i Excel-applikationen.

Resultat

Prissättningen är tydligare och utförs snabbare och enklare med bättre precision. Med en mer konsistent prissättning kan marginaler försvaras och förklaras på ett bättre sätt i enskilda affärer med ökad lönsamhet som följd.