Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Internationell prispolitik

Bakgrund

Öka fokus på pris och intäkter i en industrigrupps affärsområde med 14 dotterbolag verksamma i olika branscher.

Skapa en gemensam prispolitik för affärsområdet.

Lösning

Ett detaljerat och fullständigt program med en gemensam prispolitik och tydliga riktlinjer för 3 affärsmodeller.

Alla bolag fick effektiva verktyg för hantering av priser och leveransvillkor. Utbildning av alla säljansvariga

Resultat

Marginalen ökade med 2 % procentenheter motsvarande 30 MSEK per år.