Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Gunnar Brock: Från Cost+ till Value+ med Revenue Management och Kundvärde

”Även med ett decentraliserat affärs-och prisarbete, så har både styrelse och företagsledning ett stort ansvar!”

Det betonar Gunnar Brock, en av Investors tyngre styrelseproffs, i Carrus senaste Intäktsbrev. Med erfarenhetet som koncernchef i bolag som TetraPak, AlfaLaval och Atlas Copco väger hans kommenterar om affärsstyrning tungt. Läs mer här.

Visst – Konjunkturen kan vara svag, men utan lyft av pris- och intäktsskärpan leder uppsägningar, leverantörspress och andra kostnadsneddragningar inte till försvarade marginaler. Försprång i produkter och lösningar kan så lätt ätas upp i volymjakten.

Så – 2013 borde för många företag vara året när man på alla nivåer tar steget från Cost+ till Value+. Kundvärdebaserat försäljningsarbete gör att prispress och krig om marknadsandelar inte leder till förödande marginalförluster eller ökat intäktsläckage.

No comments