Carrus
Sveriges ledande intäktskonsult

Lågt pris eller låg kostnad?

Tänk om alla slutade använda ”pris” och ”kostnad” som synonymer!

  • ”Pris” är det du betalar för att få något från en leverantör.
  • ”Kostnad” är det du betalar för att använda det du köpt från leverantören.

Ett typiskt samband är – Ju lägre pris, desto högre kostnad!

Eftersom billiga, ofärdiga, icke-kvalitativa leveranser kostar mer vid användning, medan högt prissatta leveranser ska vara mycket mer färdiga och inte kräva mycket extra kostnader vid användning.

För att inte tala om när leverantören själv blandar ihop ”Pris” med ”Kostnad”. Det är då som ”Cost+” leder till ogenomtänkt prissättning, utan koppling till kundvärde – som t.ex. små tillkommande kostnader vid användning.

När köparen frågar ”Vad kostar leveransen?” så bör leverantören svara ”Vårt pris är X, men vid användning, så kostar det dig inte så mycket mer då vår leverans är färdig och har hög kvalitet (i motsatts till konkurrentens låga pris som kräver extrakostnader vid användning”!

Högt pris ska leda till låg kostnad – annars är priset fel!

No comments